Fiyatı:42 TL
ISBN:978-605-4878-12-3
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1
20'lerden 70'lere Seçme Metinler

Bu derlemeyi yapmaktaki amacımız,Türkiye sosyalist hareketinin yaklaşık yarım yüzyıllık döneminde oluşan düşünce geleneğini bir bütün olarak yeni kuşak okurla buluşturmaktır. Kitap, bu topraklardaki sosyalist sol geleneğin ana akımlarının oluşmasına etki eden, 1924’ten 1974’e uzanan tarihsel kesitte yayımlanmış metinleri içermektedir. Mustafa Suphi’den İbrahim Kaypakkaya’ya, Şefik Hüsnü’den Mahir Çayan’a, Behice Boran’dan Hüseyin İnan’a uzanan bir zaman diliminde, düşünce ve eylem üzerinden kendisini yeniden kuran kuşakların bıraktığı teorik mirası yansıtan bu metinler, Türkiye’de sosyalist düşüncenin tarihsel serüveni içinde ortaya çıkan eğilimlerin dayanağı olan temel tez ve argümanları kapsıyor.

Mustafa Suphi, Şefik Hüsnü, Hikmet Kıvılcımlı, Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, Doğan Avcıoğlu Mihri Belli, Mahir Çayan, Hüseyin İnan, İbrahim Kaypakkaya

Dizinin diğer Kitapları:

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Emir Ali Türkmen (Haz.)

Emir Ali Türkmen (Haz.)

daha fazla bilgi

Adı: Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1  
Yayın No: 182  
Sayfa Sayısı: 602  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 3. Baskı/2015  
Hazırlayan: Emir Ali Türkmen  
Editör: İbrahim Yıldız  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi