Fiyatı:26.00 TL
ISBN:978-975-9051-91-4
Tarih Sınıflar ve Kent
 • Kapitalizmin Taşrasi  / E. Attila Aytekin
 • Osmanlı Çalışmaları ve Aşağıdan Tarih / Donald Quataert
 • Geçiş Dönemleri Üzerine Bir Not / Rifa’at ‘Ali Abou-El-Haj
 • “Ey İyi Kalpli Üvey Ana”: Kent Tarihi Yazımı ve bir Çatışma
 • Alanı Olarak Erken Cumhuriyet Ankara’sı/ Bülent Batuman
 • Millet ve İskân: Çokluktan Tekliğe ve Hariciden Dahiliye
 • Erken Cumhuriyet Dönemi Deneyimleri / Şükrü Aslan
 • Türkiye’de Otoriter Devletçiliğin Gelişimi:
 • Seksenler Dönüm Noktası mı? / Şebnem Oğuz
 • Sınıf ile Devlet Arasında Bir Tereddüdün Öyküsü:
 • Türkiye Çalışanlar Partisi Girişimi (1962) / Aziz Çelik
 • Dr. Hikmet Kıvılcımlı’da Siyasal Strateji Sorunu / Mustafa Şener
 • Türkiye İşçi Hareketi Tarihini Yeniden Yazmak/ M. Hakan Koçak
 • Göçmenlerin Vatandaşlık,  Kimlik ve Aidiyet Üzerinden Sosyal Dışlanması: Kuzey Kıbrıs’ta TC’li Olmak!/  Hatice Kurtuluş & Semra Purkis
 • Merkezde Kalmış Bir Göç Mahallesinin Dönüşümleri:
 • 1990’lardan Bugüne Mersin Demirtaş’ta Zorunlu Göç,
 • Yoksulluk ve Kentsellik / Bediz Yılmaz & Ali Ekber Doğan
 • Devletin Yeniden Ölçeklenmesi, Dışlanma ve Neoliberalizmin Zamansallığı/ Mustafa Kemal Bayırbağ
 • Kentsel Dönüşüm ve “Kaybetmeden Mücadele Etme Arayışı”  Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük Deneyimleri / Besime Şen
 • Sosyalist-Sol Yerel Strateji?:  Yerellikler, Kent Planlama ve Sulukule Atölyesi/ İbrahim Gündoğdu
 • Liberal Sol'un Liberal Açmazları / Mustafa Bayram Mısır

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

 

Orijinal Adı: Tarih, Sınıflar ve Kent  
Yayın No: 84  
Sayfa Sayısı: 536  
En: 13,5  
Boy: 21  
Baskı: 1000  
Derleyen: Besime Şen & Ali Ekber Doğan  
Editör: Emir Ali Türkmen  
Kapak: Savaş Çekiç  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Etiketler: # kent, #mekan,
Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah