Çeviri: Akın Sarı Çeviri: Selime Güzelsarı
Fiyatı:40 TL
ISBN:978-605-4412-68-6
Poulantzas Kitabı
Seçme Yazılar

Nicos Poulantzas (1936-1979) 21. yüzyılın önde gelen Marksist kuramcılarından biriydi. 1960’ların ortasından itibaren, devlet ve toplumsal sınıflara ilişkin ufuk açıcı analizler geliştirdi ve savaş sonrası kapitalizmin kriz yılları sırasında radikal politik analizin teorik boyutuna eşsiz katkılarda bulundu. Yunanistan’da doğup eğitim gördükten sonra hukuk öğrencisi olarak Paris’te bulunan Poulantzas, çağın felsefi akımlarıyla yakından ilgilendi. Başta Sartrecı varoluşçuluktan ve ardından Althusser’in yapısalcılığından etkilenen Poulantzas, Marksist siyaset anlayışına müthiş bir derinlik kazandırdı.

Elinizdeki kitap, onun devlet, toplumsal sınıflar, hukuk felsefesi ve siyaset sosyolojisi başlıkları altında toplanabilecek temel yazılarını bir araya getirmektedir. Poulantzas’ın devlet konusunda Ralph Miliband ve Ernesto Laclau’yla girdiği tartışmaları içermesinin yanı sıra, bu eser, bu büyük siyaset kuramcısının —tekelci kapitalizmin krize girdiği bir dönemde— hegemonya ve otoriteryanizme ilişkin olarak geliştirdiği analizlere yer vermesiyle de toplum ve siyaset teorisi öğrencileri ile devrimci teorinin olguları anlamak ve anlamlandırmak açısından taşıdığı önemin bilincinde olan okurlar için vazgeçilmez bir giriş kitabı olma özelliği taşımaktadır.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

James Martin (Haz.)

James Martin (Haz.)

daha fazla bilgi

Akın Sarı

Akın Sarı

daha fazla bilgi

Selime Güzelsarı

Selime Güzelsarı

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: The Poulantzas Reader  
Yayın No: 178  
Sayfa Sayısı: 560  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2010  
Editör: İbrahim Yıldız  
Yayıma Hazırlayan: Akın Sarı - Selime Güzelsarı  
Kapak: Duysal Tuncer  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1