Çeviri: Sibel Kibar
Fiyatı:35 TL
ISBN:978-605-4412-90-7
İdeolojiyi Haritalamak

Yakın geçmişe kadar rağbet görmeyen, içeriği alabildiğine olumsuz anlam ve yan anlamlarla doldurulan bir terimdi "ideoloji". Bu tutumun temel gerekçesini de ideolojinin mutlak doğrular dayattığı yolundaki sav oluşturuyordu. Ama sonrasında ideoloji konusuna yoğun bir ilgi duyulmaya, onun toplum ve kültür kuramı açısından olduğu kadar politik-pratik açısından da büyük önem taşıdığı teslim edilmeye başlandı.

İdeolojiyi Haritalamak, konu üzerinde çalışan kuramcı ve düşünürlerin en önemli yazılarını bir araya getirmektedir. Žižek'in giriş yazısı ideoloji kavramının Marx'tan günümüze nasıl bir gelişim seyri izlediğini araştırırken; Eagleton, Dews ve Benhabib, Frankfurt Okulu ile Lukács'ın yaptığı özgün katkıları değerlendirmektedir. Adorno, Lacan ve Althusser'in, ideoloji çözümlemelerinde özel bir yere sahip olan ve artık klasikleşen metinlerinin yer aldığı kitap, Fransız post-yapısalcı Pêcheux'nun farklı bir geleneğin sürdürücüsü olma savındaki makalesini de içermektedir. Öte yandan, "egemen ideoloji tezi" üzerine kopan o ünlü tartışmada kendini gösteren Gramscici ve Althusserci motifler, ayrıca Bourdieu'nun bu gelenekten niçin koptuğunu özlü biçimde anlattığı mülakat ufuk açıcı nitelikte… Jameson ise geç kapitalist toplumda ideolojinin doğası ve konumuna ilişkin yetkin gözlemlerde bulunarak tartışmaya dahil olmaktadır.

İdeolojiyi Haritalamak, kültür kuramının en dinamik alanı haline gelen ideoloji konusunda temel bir başvuru kitabıdır.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Sibel Kibar

Sibel Kibar

daha fazla bilgi

Slavoj Žižek

Slavoj Žižek

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Mapping Ideology  
Yayın No: 170  
Sayfa Sayısı: 493  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2013  
Editör: İbrahim Yıldız  
Kapak: Duysal Tuncer  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Etiketler: # politika,
Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1