Fiyatı:5.00 TL
ISBN:978-975-9051-83-9
Nerelisin Kimlerdensin
Mezhep Cemaat ve Yurttaşlık arasında Çorum

Bu kitap, Çorum'da yaşayan farklı toplumsal kesimlerin sosyo-kültürel yapıları, gelenek ve dinle kurdukları ilişkiler ile siyasal tercihleri doğrultusunda oluşturdukları kimlikleri ele alarak, yurttaşlık tartışmalarının yerleştiği zemine bakmaktadır.

Kitap, Çorum'un fotoğrafını çekmekte, neyi nasıl anlamlandırdıklarına bakmaktadır. Öncelikle en belirleyici fark olan "Alevilik ve Sünnilik" üzerinde durulmakta, bu farka ne gibi anlamlar yüklendiği, hem toplumsal hayatta hem de siyasal tercihlerde ne gibi yansımalarının olabileceği çok yönlü olarak tartışılmaktadır.

Farklı toplumsal kesimlerin Çorum Olaylarına bakışı, Alevilik ve Sünniliğe yüklenen anlamlar, mezhep ve siyaset arasındaki ilişkiler, hemşehrilik ve cemaatlerin sosyal yaşamı biçimlendirişi, mezhep ve tarikatların siyasetteki belirleyiciliği, cemaatlerin ulusal ve uluslararası bağları, hemşehrilik ve cemaat bağlarının kadınları nasıl biçimlendirdiğine yer verilmektedir.

Yurttaşlığı mümkün kılacak "birliktelikler" de gözönünde bulundurularak, tüm bu unsurların kendilerini nasıl anlamlandırdıkları, kendilerini "biz", başkalarını "onlar" kılan özelliklerini nasıl anlattıkları irdelenmekte ve kurguladıkları kimlikleri ile yurttaşlık arasında ne gibi bir ilişkinin olabileceği üzerinde durulmaktadır.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Metin Uçar

Metin Uçar

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Nerelisin Kimlerdensin  
Yayın No: 77  
Sayfa Sayısı: 299  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2009  
Editör: Emir Ali Türkmen  
Kapak: Sinan Solmaz  
Düzelti: Dursun Ali  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Etiketler: # ,
Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah