Fiyatı:26 TL
ISBN:978-605-2318-25-6
Sinema Toplum Siyaset

Yazar, elinizdeki kitapta okurunu Türk sineması üzerinden tarihten güncele bir yolculuğa çağırıyor. İrdelediği film içeriklerini tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla ele alan yazar, sinemanın serüveni üzerinden modern Türkiye tarihinin bir panoramasını sunuyor. Türk sinemasının yüz yıllık tarihini; Atatürkçülük, ulusal sinema, milliyetçilik, sanatta muhafazakârlık, Kürt sorunu, 12 Eylül, sansür ve aydın sorunu temaları altında mercek altına alırken, Türk sinemasının şekillenmesinde tarihsel ve toplumsal koşullarla güncel siyasetin ne kadar belirleyici olduğunu vurguluyor.

27 Mayıs 1960’tan sonra Türk sinemasında ortaya çıkan kuramsal tartışmalar ve özellikle ulusal sinema yaklaşımı, 12 Eylül askeri darbesi ile yaratılmak istenen toplum düzeninin sinema üzerindeki etkileri, toplumun muhafazakârlaşması bağlamında sanatın muhafazakârlaşmasının ne anlama geldiği yazarın odağına aldığı sorunlar arasında.

Sinemayı çok yönlü tarihsel, toplumsal, siyasal, kültürel, teknolojik ve endüstriyel bir olgu olarak ele alan bu eser, filmlerin teknik ve estetik özelliklerinden ziyade hangi filmler aracılığıyla topluma ne anlatıldığı sorusuna odaklanmasıyla kendisini benzer çalışmalardan ayırıyor.

Türk sinemasının tarihsel ve toplumsal bağlamı üzerine temel bir kaynak…

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Levent Yaylagül
daha fazla bilgi

Yayın No: 296  
Sayfa Sayısı: 280  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2018  
Editör: Ümit Özger  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Bejan Kanat  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Sinema Tümü
Film Eleştirisi Elkitabı
Film Kuramı
Su Sis ve Toprak
Godard
İran Sinemasında Kadın
Yoksul Zeki Ökten