Çeviri: Yakup Coşar
Fiyatı:30 TL
ISBN:978-605-2318-32-4
Dil Hakkı
Azınlık Dilleri ve Çokdilli Yaşam

Resmî olarak da tanınan üç geleneksel dilin konuşulduğu Belçika ile dört dilin konuşulduğu İsviçre, dil “sorununun” çözümü konusunda yol gösterici örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel arka planları çok değişik olan bu iki ülkede uygulanan ve önemli farklılıklar gösteren çözümler sayesinde farklı dil grupları barış içinde bir arada yaşayabilmektedirler.

Elinizdeki kitap bir yandan dil hakkına ilişkin bu iki ülkede sürdürülen hukuki tartışmaların ve yasal düzenlemelerin tarihi seyrini aktarırken diğer yandan bu hakkın toplumsal hayatın farklı alanlarında (federal devletlerde, yerel idarî birimlerde, yasama alanında, eğitim ve öğretimde, iktisadi yaşamda) nasıl hayata geçirildiğini örnekleriyle sun-maktadır.

Belçika ve İsviçre Federal Anayasaları ile İsviçre’deki çokdilli kantonların (Bern, Waadt, Graubünden ve Freiburg) anayasalarını da inceleyen eser, dil hakkı ve çokdillilik “sorunu” üzerine temel bir kaynak niteliğinde.

 

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Uta Loeckx
daha fazla bilgi

Yakup Coşar

Yakup Coşar

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Das Sprachenrecht der Schweiz und Belgiens. Ein Rechtsvergleich unter besonderer Berücksichtigung der Minderheitensprachen  
Yayın No: 305  
Sayfa Sayısı: 272  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 2019  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Ender Ateşman  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Başvuru Tümü
Bilim Felsefesi
Devlet ve Siyaset Teorisi
Eleştirel Feminizm Sözlüğü
Kent ve Toplumsal Cinsiyet
Kitle İletişim Kuramları
Marksist İktisat Kılavuzu (Ciltli)