Çeviri: Simten Coşar Çeviri: Aykut Örküp Çeviri: Mete Pamir Çeviri: Mehmet Yetiş
Fiyatı:30 TL
ISBN:978-605-4878-41-3
Devlet ve Siyaset Teorisi

Bu kitapta ele alınan devlet teorilerinin birçoğu sanayileşmiş ulus-devlete ya da egemen kapitalist ekonomilerle karmaşık bir ilişki içerisinde olan bağımlı ulus-devlete değgindir. Bugünün küreselleşmiş enformasyon ekonomisinde bu teoriler hâlâ geçerlidir, ancak bunların hızla değişen bir bağlama uyarlanmaları gerekmektedir. Sonuçta devlet teorileri, ulus-devletlerin çokluktan ziyade azın çıkarlarını temsil etmeleri gerçeği karşısında kendi iktidarlarını nasıl yeniden üretmeye çalıştıkları konusuna -onların meşruiyet arayışlarına- odaklanırlar. Küreselleşmiş bir bağlamda bu süreç daha da karmaşıklaşır. Çünkü ulus-devlet, çokluğu meşruiyetine ikna etmek için kullanabileceği imkanlar açısından giderek daha fazla kısıtlansa da enformasyon teknolojisi ve iletişim, bilgiyi çokluğun erişimine açmıştır.

Dolayısıyla diğer bütün sosyal teoriler gibi devlet ve siyaset teorisinin de değişim sürecinin parametreleri ışığında yeniden değerlendirilmesinde fayda vardır. Kitabın yanıt aradığı sorular (Bir araştırma nesnesi olarak 'Devlet'e nasıl yaklaşılmalı? 'Devlet'in neliğine ve nasıl işlediğine ilişkin ne gibi tartışmalar var? Toplum ile 'Devlet'in rolüne yönelik değişik bakış açıları, toplumsal değişimle ilişkili siyasetin hem araç hem de amaç temelinde farklılaşmasına nasıl yol açmaktadır? vb.), içinde yaşadığımız tarihsel gerçekliklerle sıkı sıkıya bağlantılı olmayı sürdürmektedir. Bu eseri zamana dayanıklı ve değerli kılan da budur.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Martin Carnoy

Martin Carnoy

daha fazla bilgi

Simten Coşar

Simten Coşar

daha fazla bilgi

Aykut Örküp

Aykut Örküp

daha fazla bilgi

Mete Pamir

Mete Pamir

daha fazla bilgi

Mehmet Yetiş

Mehmet Yetiş

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: The State and Political Theory  
Yayın No: 185  
Sayfa Sayısı: 336  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 1. Baskı/2014, 2. Baskı/2015  
Editör: Simten Coşar  
Çeviren: S. Coşar, A. Örküp, M. Pamir, M. Yetiş  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Başvuru Tümü
Bilim Felsefesi
Eleştirel Feminizm Sözlüğü
Kent ve Toplumsal Cinsiyet
Kitle İletişim Kuramları
Modern Felsefenin Kısa Tarihi