Tarih
Spartakistlerden İspanya İç Savaşına
Bookchin’in son ve anıtsal eseri Devrimci Halk Hareketleri Tarihi elinizdeki dördüncü ciltle ...
1905'ten 1917'ye Rus Devrimleri
Üçüncü Devrim'in ilk iki cildinde modern çağdaki demokratik devrimler tartışılmış, feodal kurumlarla mutlak monarşilerin tasfiyesiyle yaşanan siyasal değişimlerin yanı ...
Şarki Türkiye'de Arkeolojik Geziler
Uzun yıllardır Türkçeye çevrilmesi beklenen ama gerçekleşemeyen Diyarbakır ve bölge coğrafyası hakkındaki önemli kaynak eser Gabriel'in gezi kitabı geç de olsa ...
Küçük Asya Rumları
"Geçen iki yüzyılın çok büyük kısmında ulusu temsilen devletin ortaya çıkışı, doğal ve kaçınılmaz bir süreç gibi algılanmıştır. Bundan ...
Fransız Devriminden İkinci Enternasyonele
Yirminci yüzyılın en önemli "aykırı" düşünürlerinden biri olan Murray Bookchin'in, devrimci geleneğin zayıflaması, devrimler çağının eski ve yeni kuşakların ...
Fransız Devriminin Sosyalist Tarihi
Jaurès’nin eseri, büyük Fransız Devrimi hakkında ilginç ve ayrıntılı bilgilere, birinci el kaynaklara ve eleştirel bir analize dayanılarak üretilmiş muhteşem bir ...
Köylü İsyanlarından Fransız Devrimine
Yirminci yüzyılın en önemli “aykırı” düşünürlerinden biri olan Murray Bookchin'in, devrimci geleneğin zayıflaması, devrimler çağının eski ve yeni kuşakların ...
Ortadoğu Halkları ve Kültürleri
Elinizdeki kitap Ortadoğu’ya ilişkin tematik ve sosyal-antropolojik bir çalışmadır. Eser, değişik kültürlerin ve uygarlıkların ...