Antropoloji
Yöntembilim Üzerine Antropolojik Okumalar
1945 sonrasında sömürgeleştirilmiş toplumların bağımsızlıklarını kazanmaları, feminist hareketler, küreselleşme gibi bazı siyasal, iktisadi ve sosyal gelişmeler, modernite anlayışının ...
Tarihsel Kültürel Antropoloji
Kültürlerin kapalı ve saf değil,dinamik ve melez sistemler olduklarını, birbirlerinin içine nüfuz edebildiklerini ve önceden belirlenebilen bir geleceğe sahip olmadıklarını iddia ...
Akrabalık Nedir Ne Değildir?
Akrabalık kültürdür, biyoloji değil. Alanının en yetkin isimlerinden biri olan Marshall Sahlins, iki bölümden oluşan bu kısa ama yoğun çalışmasında insanların ...
Ritüel Tarih İktidar
Maurice Bloch’un makalelerinden bir seçki sunan bu kitap, “antropolojinin işe koşulmasının” muazzam bir örneği. Kültürün nasıl şekillendiğini anlamaya yönelik ...
Kadın Antropolojisi
Rayna R. Reiter’ın derlediği Kadın Antropolojisi, köklerini kadın hareketinden almakta ve cinsiyetler arasındaki eşitlik ve eşitsizliği tanımlamak ve açıklamak için ...
Çağdaş Dünyaların Antropolojisi
"Günümüzün çelişkisine göre, her anlam yokluğu bir anlama çağrıda bulunur, tıpkı her tek biçimleştirmenin farklılığa çağrıda bulunması gibi. ...
Sınırlar İmajlar ve Kültürler
Bu derleme, Avrupalılık kavramının antropoloji pratikleri içinde nasıl tanımlandığı ve Avrupalı antropologların “kendilerini” ve daha sonra araştırmalarına konu olan ...
Antropoloji
Antropoloji, ülkede giderek yaygınlaştığına sevinçle tanık olduğumuz antropoloji ilgisine katkıda bulunmak üzere hazırladık. Güncel tartışmalara dek tüm kuramsal ...
Devletin Antropolojisi
Toplumlarımızda uygulandığı haliyle bir siyasal antropoloji mümkün müdür? Böylesi bir girişimin getirebileceği katkı nedir? Yorumun her zaman mevcudiyetini duyurduğu ve bazen edimden ...
Latin Amerikada Yerli Hareketleri
Latin Amerikada Yerli Hareketleri, kendi küllerinden doğmayı başaran Latin Amerika'nın yerli halklarının öyküsünü anlatmaktadır. Latin Amerika'nın aslî bir ...
Gerçeğin Ardından
Clifford Geertz, İslamiyet üzerine yaptığı incelemeler vesilesiyle Anglo-Sakson akademi dünyasında çok tanınmış bir isim. Antropolojinin üstadlarından sayılıyor. Gerçeğin ...