Eğitim
Özgürleştiren Praksis
Freire’nin çalışmalarının en önemli ve kalıcı özelliği tüm eğitim etkinliklerinin siyasal doğası üzerine yaptığı vurgudur. Freire’ye göre ...
Demokratik Okullar
Eğitim yönetimi için daha demokratik; eğitim programı, öğretim ve değerlendirme için daha duyarlı modellere, daha da önemlisi bu doğrultuda ilerlemeye hizmet edecek pratik ...
Öğrenme Kuramları ve Yetişkin Öğrenme Modell
Öğrenmenin ne olduğu ve nasıl meydana geldiğine ilişkin düşünceler ile yetişkinlerin temel becerilerine ilişkin çalışmalar, yetişkin öğrenmesinin tüm boyutları için ...
Eğitim Bilimi
Bu çalışma,sadece eğitim teorilerine ve kavramlarına değil, aynı zamanda sosyal bilimlerin de temelini oluşturan farklı düşünce çizgilerine işaret etmektedir. Hümanist pedagoji, ...
Pedagoji ve Devrim
Eğitimin toplumsal temelleriyle ilgili literatürdeki ortak vurgu, genel olarak, okulların muhafazakâr doğası üzerinedir. Bu çalışmada bir yandan eğitimin siyasal iktidarın ...
Bitmeyen Sınavlar Yaşanmayan Hayatlar
Bitmeyen Sınavlar Yaşanmayan Hayatlar'da anlatılanlar bu ülkede yaşayan hemen herkesin hikayesidir. Okulda son zilin çalmasıyla birlikte çocukların evlerine ...