kapat
Availability: In Stock

Praksis Sayı 56 - Türkiye’de Erdoğan Rejimi ve “Yeni” Kültür

9771302861856
 • % 35
 • 58,50 TL
 • 90,00 TL

Praksis dergisinin kültür temalı bir dosya konusunu gündeme getirmesi hem iktidarın kültür üzerindeki tasarruflarını analiz etmek hem de muhalif kültür politikalarının imkânını sorgulama amacını taşırken, diğer yandan kültür kavramının diyalektik perspektiften kavranışıyla işe girişen çalışmaların artışına ilişkin bir ihtiyaçla mümkün olmuştur.   Erdoğan rejiminin sürekli olarak açık verdiği bir alan olması nedeniyle de sınıf mücadelesinin bugünkü uğraklarında kültür tartışmalarının öneminin hayli arttığı söylenebilir. Bu sayıdaki gayemiz, söz konusu tartışmaları teorik muhasebelerden güncel uğraklara kadar değerlendirerek, kültürün sosyo-politik izleklerini tartışmaktır. Sayımıza katkı verenler 'yeni' Türkiye’nin kültürel manzarasına birbirinden farklı biçim, mecra ve pratikler üzerinden ışık tutarken, egemen siyasal çizginin kültüre müdahale biçimlerini olduğu kadar, kültürü tekçi bir tanım aralığına indirgeyerek iktidar ilişkilerini örtme çabasını da değerlendirdiler.

İÇİNDEKİLER

 • Kültür: Eskisi, Yenisi / Sibel Özbudun
 • Efendisiz Halklardan Kapitalist Devletlere: Kültür ve İktidar Yasin Durak
 • Türkiye'de Alevilik Algısı, Muhataplık Biçimleri ve Tarihsel Süreklilikler/Şükrü Aslan
 • Devlet İkonografisinin Dönüşümü ve Muhteşem Süleyman Çağı Sergisi'nden
  Yeditepe Bienali'ne Türkiye'nin Neo-Osmanlıcı Temsili” /Erdem Çolak
 • Sarığı Çıkarmaktan Kılıç Kuşanmaya: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın AKP İktidarı İle
  İlişkisine Yönelik Güncel Yaklaşımlara Eleştirel Bir Bakış/İlbey C. N. Özdemirci
 • Kendiliğinden Muhkem: Ele Geçirelemeyen Kültür ve Tiyatro Kalesi/ Barış Yıldırım
 • "Din Kardeşlerimiz" ile "Ülkemde Suriyeli İstemiyorum" Arasında Sosyo-Kültürel
  Entegrasyon Politikaları/Hacı Çevik
 • Dünya Mirasından Kebir Camii'ne: "Yeni Türkiye"nin Siyasal Sembolü olarak Ayasofya/ Deniz Parlak

Ulemanın Kılıcı: Türkiye'de İslamcı Dinamik ve Sınıfsal Yeniden Üretim Errol Babacan

"Kültür Savaşlarından Kültürel İktidara Türkiye'nin Yeni Kültürü" Eleştirel Bir Değerlendirme / Yücel Demirer